Sök

Emil / Tack till

Tack!

Vi vill rikta ett speciellt tack till dessa underbara människor som stod Emil nära och dem som försökte allt de kunde för Emil den kvällen han gick bort.. Vi är så evigt tacksamma dessa personer..
Eva, Sonja & Helen
Emils förskolelärare
Hans & Peter
Ambulansmännen som var ansvariga den kvällen samt de andra som var med dem..
Amir
Barnläkaren som hade
hand om Emil